رهبر معظم انقلاب در دیداری با برخی فرماندهان سپاه فرمودند:

مهدی باکری و بسیاری از فرماندهان

 

دفاع مقدس کمتر از برخی از

 

امامزاده‌ها نیستند.